Φίλτρα Αναζήτησης
Αναζήτηση κειμένου
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Υποτροφία Ίδρυμα / Φορέας Άνοιγμα
FULBRIGHT/2024-25 U.S. Student Program: English Teaching Assistant Program - Athens College (up to 13 awards) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 U.S. Student Program: Bulgaria-Greece Joint Research Award (1 award) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 U.S. Student Program: Greece-Turkey Joint Research Award (up to 2 awards) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 U.S. Student Program: Open Study/Research Awards (up to 5 awards) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 Global Scholar Award for U.S. Citizens Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 The Iceland-Greece Joint Award for Arts and Design for U.S. Citizens (1 award) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 Spain-Greece Joint Teaching/Research Award for U.S. Citizens (1 award) Fulbright Ελλάδας
FULBRIGHT/2024-25 Fulbright Scholar Program for U.S. Citizens (up to 7 awards) Fulbright Ελλάδας
Προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για Μεταπτυχιακές Σπουδες ή εκπόνηση Διδακτορικης Διατριβής ή Κλινική Έρευνα στο εξωτερικό στον τομέα της Ιατρικής απο τα έσοδα του κληροδοτήματος Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Προκήρυξη οκτώ (8) υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών» Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ελληνο-Βρετανικό πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας 2023 (2oς κύκλος) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
2 Fulbright/Graduate Studies At Greek State Universities Award Fulbright Ελλάδας
Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κληροδοτήματος Λεωνίδας Νικολαΐδης Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικής διατριβής κληροδοτήματος Φανής Σαριγιάννη Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και διδακτορικής έρευνας από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Επαγγελματίες της Τέχνης - 2023-2024 Fulbright Ελλάδας
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - 2023-2024 Fulbright Ελλάδας
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Υποψήφιοι Διδάκτορες - 2023-2024 Fulbright Ελλάδας
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT - Επισκέπτες Επιστήμονες - 2023-2024 Fulbright Ελλάδας
Προκήρυξη 6 υποτροφιών εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από το κληροδότημα «Χρυσοβέργη» ακαδ. έτους 2022-2023 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Πρόγραμμα ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία ακαδ. έτους 2022-2023 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Προκήρυξη δέκα (10) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό από τα έσοδα του Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών ακαδ. έτους 2022-2023 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. έτους 2022-2023 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υποτροφίες ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση χορήγησης της Δωρεάς «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» για το έτος 2022 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2022 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Ιατρική) ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Θεολογική Σχολή) για το ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Τσώπρου ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωννου Παπαϊωάννουγια το ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη 2022-23 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές κληροδοτήματος Κ. Κατσέα για το ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος Γ Βάρκα για το ακαδ έτος 2022-2023 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2022-2023 doc Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Xορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες Μεταπτυχιακού επιπέδου από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφία Ίδρυμα / Φορέας Άνοιγμα