Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

Άνοιγμα

Χορήγηση κατόπιν γραπτού διαγωνισμού για τη χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ -Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή. -Ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών. -Καταγωγή από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου. Ο γραπτός διαγωνισμός για την ανάδειξη των υποτρόφων, θα πραγματοποιηθεί στις 08-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-11:00πμ για το πρώτο μάθημα και ώρα 12:00-14:00 μμ για το δεύτερο μάθημα. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Άνοιγμα

Χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα

Άνοιγμα

Χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών». Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Ανακοίνωση χορήγησης της Δωρεάς «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» για το έτος 2022

Άνοιγμα

Χορήγηση δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.500,00€ η κάθε μία –κατόπιν επιλογής – σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς: Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου», με διαφορετικά κριτήρια η κάθε μία. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2022

Άνοιγμα

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – πέντε (5) ενδεών προπτυχιακών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης δύο (2) υποτροφιών κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Ιατρική) ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση - κατόπιν επιλογής – δύο (2) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., οι οποίοι/ες επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π). Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Θεολογική Σχολή) για το ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Στυλιανού Σαμαρά, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. για συνέχιση των σπουδών του (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Τσώπρου ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμύντα Κωνσταντινίδη ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αμύντα Κωνσταντινίδη» στη μνήμη Κλοτίλδης Κωνσταντινίδου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωννου Παπαϊωάννουγια το ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Xορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Προκήρυξη χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κωννου Λαζαρίδη 2022-23

Άνοιγμα

Xορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο των Τμημάτων Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με αντικείμενο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης στο εξωτερικό (σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές κληροδοτήματος Κ. Κατσέα για το ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Xορήγηση –κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό σε θετικές επιστήμες. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Ε. Σίμου για το ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη Γεωργίου Σίμου Πετρή, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος Γ Βάρκα για το ακαδ έτος 2022-2023

Άνοιγμα

Χορήγηση - κατόπιν επιλογής – δέκα (10) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι οποίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη για το ακαδ έτος 2022-2023 doc

Άνοιγμα

Xορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό. Πληροφορίες: 2310/995214 Έντυπα υποτροφίας: klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες